Harr fins i Norge i østlandsområdet, i Finnmark og og spredt i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Harren trvies best i relativt kalde, rolige og oksygenrike elver, men fins i mindre anntall i en...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)
Orden: Laksefisker (Salmoniformes)
Familie: Laksefamilien (Salmonidae)
Slekt: Thymallus