Slekten har omkring 80 arter. Vi har de tre artene rundsoldogg med sirkelrunde blad, smalsoldogg med lange, smale blad og dikesoldogg med blad midt i mellom de to andre. De er normalt nokså lette å...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Soldoggfamilien (Droseraceae)