Soldoggfamilien inneholder fire slekter og omkring 100 arter. I Norge har vi bare soldogg-slekten med tre arter. De er nokså lette å skille på bladformen. Alle artene i familien er insektfangere....

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)