Vi har en art i denne slekten. Krekling deles videre i to undrearter, krekling (ssp. nigrum) og fjellkrekling (ssp. hermafroditum). Krekling vokser stort sett i lavlandet og fjellkrekling i fjellet...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)