Dette er en slekt med rogn og asaltrær. Det er bare tre arter som har kjønnet formering. De andre artene er hybrider mellom disse. Flere av de 14 artene i vår flora kan være vanskelige å skille.<...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Rosefamilien (Rosaceae)