Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Korsblomstfamilien

Korsblomstfamilien er en stor familie og i Norge finnes det omlag 140 arter. Familien er ganske lett å kjenne igjen ved at blomstene består av fire kronb...

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)