I Vaccinium-slekten har vi de fire artene tyttebær, blåbær, blokkebær og tranebær i vår flora. De har alle saftige, farga bær. De har oversittende blomster, dvs. at resten av blomsten sitter igjen...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)