Syreslekta (Rumex)

Rumex-slekten (syrer og høymoler) inneholder omkring 20 arter i vår flora, en del av disse er innførte arter som har forvillet seg. Ofte må man ha modne frukter for å kunne sette sikkert navn på...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Slireknefamilien (Polygonaceae)