Dette er en variabel slekt der artene varierer i størrelse og utseende. Vi har omkring 30 viltvoksende arter i vår flora, og mange av disse former lett hybrider. Dette gjør det ofte vanskelig å...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Vierfamilien (Salicaceae)