Ceratium hirundinella

Ceratium hirundinella har tre lange lange horn på underkroppen som gjør den lett kjennelig og hvor cellens overdel er forlenget til et langstrakt horn. Formen kan variere. Meget vanlig art i ulike...

Rike: Det gule riket (Chromista)
Klasse: Fureflagellater (Dinophyceae)
Orden: Peridinales
Slekt: Ceratium