Rike: Det gule riket (Chromista)
Divisjon: Brunalgar (Phaeophyta)