Physidae

To arter i to slekter finnes i Norge. Husene er kjennetegnet ved å være venstresnodd og skallet er tynnvegget og blankt.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Snegler (Gastropoda)
Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Vannlungesnegler (Basommatophora)