Valvata

Tre arter i Norge. Alle er ferskvannsarter og en av dem, sibirgjellesnegl, regnes som sjelden.

Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Snegler (Gastropoda)
Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden: Mesogastropoda
Familie: Valvatidae