Ertemuslinger (Pisidium)

Dette er en slekt med 17 arter i Norge. Svært vanskelige å artsbestemme. Enkelte av artene er relativt tolerante for forsuring og lavt kalkinnhold. De kan derfor finnes selv om forholdene er...

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Bløtdyr (Mollusca)
Klasse: Muslinger (Bivalvia)
Underklasse: Heterodonta
Familie: Sphaeriidae