Svamper (Porifera)

Kjennetegn: Svamper er primitive flercellede dyr uten egentlige organer. Svampene kan ikke artsbestemmes skikkeleg uten mikroskop og generelt kjenner vi lite til √łkologien og...

Rike: Dyreriket (Animalia)