Salvelinus

Det finnes tre arter røye i Norge, men bare en av dem (Salvelinus alpinus) har norske vassdrag som en naturlig del av sitt utbredelsesområde. De andre to artene, bekkerøye og canadarøye, ble...

Rekke: Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)
Orden: Laksefisker (Salmoniformes)
Familie: Laksefamilien (Salmonidae)