Taksvale (Delichon urbicum)

Kjennetegn: Taksvalen har som andre svaler kløftet stjert, spisse vinger og korte bein. Den skiller seg imidlertid ut med et tydelig hvitt felt øverst på stjerten som ellers svart...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Svalefamilien (Hirundinidae)
Slekt: Delichon

Rødlistestatus: Nær truet