Sididae

Fire arter i fire slekter i Norge. Alle lever helst i større lite forurensede vann.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Leddyr (Arthropoda)
Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Bladføttinger (Branchiopoda)
Orden: Vannlopper (Cladocera)