Øyeflagellater (Euglenophyceae)

Navnet øyeflagellat kommer fra at algene har en stor og synlig øyeflekk som ligger fritt og uten tilknytning til kloroplastene. Den kan ikke fokusere, men skaffer likevel en orientering i forhold...

Rike: Urdyrriket (Cercozoa)
Divisjon: Øyeflagellater (Euglenophyta)