Rhodomonas

Rhodomonas som er svært vanlig i alle vanntyper. Cellestørrelsen er rundt 10 my.

Rike: Det gule riket (Chromista)
Rekke: Svelgflagellater (Cryptophyta)
Familie: Cryptomonadaceae