Asterionella

Asterionella er en vanlig slekt i ferskvannsplankton. Forekommer ofte sammen med Fragilaria i mesotrofe og eutrofe vatn.

Rike: Det gule riket (Chromista)
Rekke: Kiselalger (Bacillariophyta)
Klasse: Kiselalger (Bacillariophyceae)
Orden: Pennales