Kiselalgene har skall laget av kisel, SiO 2. De har sin hovedutbredelse i marint miljø. Det er kiselalgene som hver vår danner algeoppblomstringen i norske kystfarvann, og de regnes som...

Rike: Det gule riket (Chromista)
Rekke: Kiselalger (Bacillariophyta)