Volvocales

Denne ordenen omfatter arter med bevegelige celler som forekommer enkeltvis eller i kolonier (Coenobier). Et coenobium består av et bestemt antall celler og dannes ved at sporer slår seg sammen på...

Rike: Planteriket (Plantae)
Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Grønnalger (Chlorophyceae)