Chlorococcales

Denne ordenen er svært artsrik. Ubevegelige celler uten flagell. Encellede eller kolonidannende. Ordenen omfatter en hel rekke slekter som ikke alle er lette å bestemme. De fleste artene i denne...

Rike: Planteriket (Plantae)
Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse: Grønnalger (Chlorophyceae)