Porsfamilien er en liten familie med 30-40 arter. De fleste hører til slekten pors. I vår flora finnes det bare en art, nemlig pors.

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)