Familien omfatter omkring 30 slekter og 500 arter. I Norge har vi tre slekter som har viltvoksende arter, vi har også en del dyrkede prydplanter fra ulike slekter. Artene i familien er ett- eller...

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)