Stor ferskvannsgjellesnegl (Viviparus viviparus)

Meget sjelden art, tidligere bare funnet i 8 vann i Oslo og Asker, blandt annet i Bogstadvannet. Arten har hovedutbredelsen i Sentral- og Øst-Europa. I følge Økland (1990), er arten satt ut i Oslo...

Klasse: Snegler (Gastropoda)
Underklasse: Forgjellesnegler (Prosobranchia)
Orden: Mesogastropoda
Familie: Viviparidae
Slekt: Viviparus

Svartelistestatus: Lav risiko