Innsjøtoppluesnegl (Acroloxus lacustris)

Sjelden art. Foretrekker grunne vann med mye vegetasjon, men finnes også i dammer og rennende vann. I Norge finnes arten på Østlandet og langs kysten nord til Haugesund.

Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Vannlungesnegler (Basommatophora)
Overfamilie: Acroloxoidea
Familie: Acroloxidae
Slekt: Acroloxus