Sandsjømus (Echinocardium cordatum)

Kjennetegn: Opptil 6-7 cm lang. Irregulær kroppsform med lys gulbrunt skall som har pelsaktig overflate.

Rekke: Pigghuder (Echinodermata)
Klasse: Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Orden: Spatangoida
Familie: Loveniidae
Slekt: Echinocardium