Nipigget stingsild (Pungitius pungitius)

Nipigget stingsild har 8-11 ryggpigger og mangler beinplater på kroppssidene. Arten er vidt utbredt i Norge. Fisken foretrekker ferskvann med sterk vegetasjon, men finnes også i brakkvann. Den...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)
Orden: Stiklingfisker (Gasterosteiformes)
Familie: Stingsildfamilien (Gasterosteidae)
Slekt: Pungitius