Soleinøkkerose vokser i tjern, mindre sjøer og stille elver. Du finner den spredt i det meste av landet nord til indre Finnmark. Den mangler i kyststrøkene fra Vestfold til Midt-Hordaland. De gule...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae)
Slekt: Gulnøkkeroseslekta (Nuphar)