Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Rosefamilien (Rosaceae)
Slekt: Blodtoppslekta (Sanguisorba)
Art: Storblodtopp (Sanguisorba canadensis)