Ribbesnegl (Armiger crista)

Sjelden art som har blitt funnet spredt over hele Norge, men fortrinnsvis knyttet til vegetasjon i littoralen. Den kan også finnes på steinete strender. Navnet er synonymt med Gyraulus crista (L.)...

Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Vannlungesnegler (Basommatophora)
Overfamilie: Planorboidea
Familie: Skivesnegl (Planorbidae)
Slekt: Armiger