Rike: Det gule riket (Chromista)
Rekke: Svelgflagellater (Cryptophyta)
Familie: Katablepharidaceae
Slekt: Katablepharis