Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Jordrøykfamilien (Fumariaceae)
Slekt: Småhjerteslekta (Dicentra)

Svartelistestatus: Potensielt høy risiko