Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Valnøttfamilien (Juglandaceae)
Slekt: Valnøttslekta (Juglans)

Svartelistestatus: Ingen kjent risiko