Skrubbe (Platichthys flesus)

Skrubbe er utbredt langs hele norskekysten, og finnes både på løs bunn og på hard bunn med algevegetasjon. Skrubben er en veldig tolerant art, og er kjent for å foreta lange vandringer. Om sommeren...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)
Orden: Flyndrefisk (Pleuronectiformes)
Familie: Flyndrefamilien (Pleuronectidae)
Slekt: Platichthys