Sik (Coregonus lavaretus)

Sikens systematikk er svært omdiskutert. Enkelte forskere har hevdet at det egentlig er snakk om nesten 100 forskjellige arter, mens andre opererer med mindre enn 10. De fleste tolker siken som en...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Beinfisk (Actinopterygii)
Orden: Laksefisker (Salmoniformes)
Familie: Laksefamilien (Salmonidae)
Slekt: Coregonus