Hvitskivesnegl (Gyraulus albus)

Dette er en sjelden art. Den er bare funnet noen få steder på Østlandet. Artsbestemmelsen må derfor taes med en stor klype salt. Den er svært vanskelig å skille fra G. acronicus.

Orden: Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden: Vannlungesnegler (Basommatophora)
Overfamilie: Planorboidea
Familie: Skivesnegl (Planorbidae)
Slekt: Gyraulus