Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse: Enfrøblader (Liliopsida)
Familie: Løkfamilien (Alliaceae)
Slekt: Løkslekta (Allium)

Rødlistestatus: Kritisk truet