Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse: Enfrøblader (Liliopsida)
Familie: Kalmusrotfamilien (Acoraceae)
Slekt: Kalmusrotslekta (Acorus)

Svartelistestatus: Ikke vurdert