Nedbør, temperatur og vind
Dato: 21.09.2009 (22.09.2009)
Deltaker: Jansløkka skole
Nedbør, temperatur og vind
Dato: 01.10.2006 (01.10.2006)
Deltaker: Jansløkka skole
Nedbør, temperatur og vind
Dato: 30.09.2006 (01.10.2006)
Deltaker: Jansløkka skole
Nedbør, temperatur og vind
Dato: 29.09.2006 (01.10.2006)
Deltaker: Jansløkka skole
Nedbør, temperatur og vind
Dato: 28.09.2006 (01.10.2006)
Deltaker: Jansløkka skole
Nedbør, temperatur og vind
Dato: 27.09.2006 (01.10.2006)
Deltaker: Jansløkka skole
Nedbør, temperatur og vind
Dato: 25.09.2006 (01.10.2006)
Deltaker: Jansløkka skole