Rydd et kulturminne
Dato: 08.06.2006 (21.06.2006)
Område: Finn-Pål plassen Bergsåsen (Snåsa, Nord-Trøndelag)