CO₂ på skoleveien
Dato: 12.03.2009 (12.03.2009)
Område: abd al hafd al azab (Al Balqa', Jordan)
CO₂ på skoleveien
Dato: 26.02.2009 (26.02.2009)
Område: abd al hafd al azab (Al Balqa', Jordan)