BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
Dato: 01.12.1994 (01.12.1994)
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
Dato: 01.12.1994 (01.12.1994)
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
Dato: 01.12.1994 (01.12.1994)
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
Dato: 01.12.1994 (01.12.1994)
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
Dato: 01.12.1994 (01.12.1994)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
Dato: 26.05.1995 (26.05.1995)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
Dato: 26.05.1994 (26.05.1994)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
Dato: 26.05.1994 (26.05.1994)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
Dato: 26.05.1994 (26.05.1994)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
Dato: 26.05.1994 (26.05.1994)
BEKKIS: Bunndyr
Dato: 26.05.1995 (26.05.1995)
BEKKIS: Bunndyr
Dato: 26.05.1994 (26.05.1994)
BEKKIS: Bunndyr
Dato: 26.05.1994 (26.05.1994)
BEKKIS: Bunndyr
Dato: 26.05.1994 (26.05.1994)
BEKKIS: Bunndyr
Dato: 26.05.1994 (26.05.1994)