Når kommer våren?
23.05.2013
Elvetun skole
Nissenskogen (Hammerfest, Finnmark)
02.05.2013 Ankomst gråspurv
02.05.2013 Ankomst snøspurv
02.05.2013 Ankomst grønnfink
16.05.2013 Ankomst gråtrost