Plankton i ferskvatn
16.05.2012
Høre skule
Slidrefjorden (Vestre Slidre, Innlandet)
Kiselalger (Bacillariophyceae)
Calanoida
Svevemygg (Chaoborus)
Grønnalger (Chlorophyceae)
Gullalger (Chrysophyceae)
Copepoda (larve)
Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)