Når kommer våren?
22.05.2012
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
22.05.2012 Bladsprett (musøre) osp
22.05.2012 Bladsprett (musøre) hestekastanje
22.05.2012 Bladsprett (musøre) gran
22.05.2012 Bladsprett (musøre) furu
22.05.2012 Blomstring rød jonsokblom
22.05.2012 Blomstring markjordbær
22.05.2012 Blomstring enghumleblom
22.05.2012 Blomstring knollerteknapp