Når kommer våren?
23.05.2010
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2010 Blomstring rød jonsokblom
23.05.2010 Blomstring enghumleblom