Fugleliv langs kyst og vatn
02.05.2009
Lars Otto eide
Terningsvatnet (Hitra, Sør-Trøndelag)
Storlom (Gavia arctica)